יום: 31 במאי 2021

LEGION עם WHITE BEARS

הרחקות

קבוצהשחקן עבירהמשך ההרחקהזמן עבירה
LEGION6HOOK211:15
LEGION23HOOK254:30
LEGION2OTHER254:30
LEGION2HOOK1056:30
LEGION10HOOK257:01
WHITE BEARS5TRIP212:10
WHITE BEARS6TRIP213:20
WHITE BEARS13ELBOW214:51
WHITE BEARS5TRIP217:25
WHITE BEARS14TRIP234:41
Silver Fox13OTHER236:45
WHITE BEARS5CHE-B254:30
WHITE BEARS5CHE-B1056:30
WHITE BEARS24HOLD256:35
WHITE BEARS14UN-SP1056:55

Tigers עם Silver Fox

הרחקות

קבוצהשחקן עבירהמשך ההרחקהזמן עבירה
Tigers16INTRF219:15
Tigers17OTHER257:06
Silver Fox5INTRF218:10
Silver Fox4HOOK233:15
Silver Fox4CHE-H248:20