יום: 7 באפריל 2022

Wings עם DEVILS

הרחקות

קבוצהשחקן עבירהמשך ההרחקהזמן עבירה

Maccabi Metulla עם CHIEFS

הרחקות

קבוצהשחקן עבירהמשך ההרחקהזמן עבירה
Maccabi Metulla17TOO-M22:21
Maccabi Metulla10KNEE25:19
Maccabi Metulla15KNEE26:30
Maccabi Metulla16KNEE223:02
Maccabi Metulla23UN-SP243:00
Maccabi Metulla3MISC247:34
Maccabi Metulla3MISC1047:34
Maccabi Metulla9MISC1047:34
Maccabi Metulla14SLASH257:38
CHIEFS14UN-SP26:30
CHIEFS7HI-ST222:02
CHIEFS13TRIP230:12
CHIEFS18SLASH243:00
CHIEFS71ROUGH247:34
CHIEFS71ROUGH1047:34
CHIEFS18MISC547:34