תוצאות המשחקים 2019/2020

תוצאות המשחקים 2019/2020

תאריךאירועתוצאותמאמר
Metulla עם Maccabi Metulla
LEGION עם Ninjas2
Metulla עם Hawks ׁ
B7 עם Wings
CHIEFS עם Ninjas Bat Yam
Silver Fox עם Ninjas Bat Yam
WHITE BEARS עם CHIEFS
Hawks עם B7
Hawks עם Wings
Ninjas Bat Yam עם Wings
CHIEFS עם Maccabi Metulla
DEVILS עם B7
Legion עם Wings
Silver Fox עם B7
WHITE BEARS עם Wings
DEVILS עם Legion
Hawks עם Ninjas Holon
Hawks עם Ninjas Bat Yam
Ninjas Bat Yam עם DEVILS
Ninjas Bat Yam עם B7
Metulla עם Silver Fox
Metulla עם WHITE BEARS
Ninjas Holon עם B7
Hawks עם DEVILS
Hawks עם LEGION
Ninjas Holon עם CHIEFS
Maccabi Metulla עם LEGION
B7 עם CHIEFS
Wings עם Silver Fox
B7 עם WHITE BEARS
B7 עם Metulla
B7 עם Maccabi Metulla
Ninjas Holon עם DEVILS
CHIEFS עם LEGION
Ninjas Holon עם Ninjas Bat Yam
Hawks עם CHIEFS
CHIEFS עם Silver Fox
Ninjas Holon עם WHITE BEARS
Hawks עם Silver Fox
Hawks עם WHITE BEARS
Ninjas Holon עם Wings
B7 עם LEGION
CHIEFS עם DEVILS
Wings עם Maccabi Metulla
LEGION עם Silver Fox
DEVILS עם WHITE BEARS
Ninjas Bat Yam עם Metulla
CHIEFS עם Metulla
CHIEFS עם Wings
DEVILS עם Silver Fox
LEGION עם WHITE BEARS
Silver Fox עם WHITE BEARS
Metulla עם Ninjas Holon
Hawks עם Maccabi Metulla
Wings עם DEVILS
Ninjas Holon עם LEGION
Ninjas Holon עם Silver Fox
Ninjas Bat Yam עם WHITE BEARS
Maccabi Metulla עם Ninjas Holon
Maccabi Metulla עם Ninjas Bat Yam
B7 — Wings
Ninjas Bat Yam עם LEGION
CHIEFS עם DEVILS
Silver Fox עם WHITE BEARS
B7 עם LEGION
Hawks עם Wings
DEVILS עם Ninjas Holon
B7 עם Ninjas Bat Yam