לוח משחקים 2020e/2021 WHITE BEARS

לוח משחקים 2020e/2021 WHITE BEARS

תאריךאירועתוצאותמסגרת התחרותעונה
WHITE BEARS עם Silver Foxהוקי קרח ליגת בוגרים2021
WHITE BEARS עם LEGIONהוקי קרח ליגת בוגרים2021
Tigers עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
WHITE BEARS עם Ninjas Bat Yamהוקי קרח ליגת בוגרים2021
LEGION עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
Metulla עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
Silver Fox עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
WHITE BEARS עם Silver Foxהוקי קרח ליגת בוגרים2021
Metulla עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
Ninjas Bat Yam עם WHITE BEARSהוקי קרח ליגת בוגרים2021
WHITE BEARS עם Tigersהוקי קרח ליגת בוגרים2021
WHITE BEARS עם Metullaהוקי קרח ליגת בוגרים2021