תוצאות המשחקים 2020e/2021

תוצאות המשחקים 2020e/2021

תאריךאירועתוצאותמאמר
Metulla עם LEGION
Metulla עם Tigers
Tigers עם LEGION
WHITE BEARS עם Silver Fox
Silver Fox עם Tigers
WHITE BEARS עם LEGION
Ninjas Bat Yam עם Silver Fox
Maccabi Metulla עם Wings
Maccabi Metulla עם DEVILS
Wings עם CHIEFS
Maccabi Metulla עם Ninjas Holon
Maccabi Metulla עם Hawks
LEGION עם Tigers
DEVILS עם Wings
CHIEFS עם Hawks
Silver Fox עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Ninjas Holon
Hawks עם Ninjas Holon
Wings עם Hawks
CHIEFS עם DEVILS
LEGION עם Silver Fox
Tigers עם WHITE BEARS
Maccabi Metulla עם Hawks
Ninjas Holon עם DEVILS
LEGION עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Ninjas Holon
Wings עם Hawks
WHITE BEARS עם Ninjas Bat Yam
Ninjas Holon עם Wings
LEGION עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Wings
Tigers עם Silver Fox
LEGION עם WHITE BEARS
Metulla עם WHITE BEARS
Hawks עם Ninjas Holon
Hawks עם DEVILS
Metulla עם Tigers
Metulla עם LEGION
Tigers עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Maccabi Metulla
Ninjas Holon עם Maccabi Metulla
Maccabi Metulla עם Wings
Silver Fox עם WHITE BEARS
Ninjas Holon עם DEVILS
Silver Fox עם Ninjas Bat Yam
Wings Petakh Tikva עם Ninjas Holon
Hawks עם CHIEFS
Haifa (Hawks) vs Ninjas (holon)
Maccabi Metulla עם CHIEFS
Wings עם DEVILS
DEVILS עם Maccabi Metulla
Metulla עם Silver Fox
WHITE BEARS עם Silver Fox
Metulla עם WHITE BEARS
Ninjas Bat Yam עם WHITE BEARS
Tigers עם Ninjas Bat Yam
Metulla עם Ninjas Bat Yam
Hawks עם DEVILS
DEVILS עם CHIEFS
Silver Fox עם LEGION
WHITE BEARS עם Tigers
Ninjas Bat Yam עם Metulla
Hawks עם Ninjas Holon
Metulla עם Silver Fox
CHIEFS עם Maccabi Metulla
WHITE BEARS עם Metulla
Wings עם DEVILS
Tigers עם Silver Fox
Ninjas Bat Yam עם Tigers
Maccabi Metulla עם Wings
DEVILS עם CHIEFS
Metulla עם LEGION
Ninjas Bat Yam עם LEGION