תוצאות המשחקים

תוצאות המשחקים

תאריךאירועתוצאותמאמר
Metulla עם LEGION
Metulla עם Tigers
Tigers עם LEGION
WHITE BEARS עם Silver Fox
Silver Fox עם Tigers
WHITE BEARS עם LEGION
Ninjas Bat Yam עם Silver Fox
Maccabi Metulla עם Wings
Maccabi Metulla עם DEVILS
Wings עם CHIEFS
Maccabi Metulla עם Ninjas Holon
Maccabi Metulla עם Hawks
LEGION עם Tigers
DEVILS עם Wings
CHIEFS עם Hawks
Silver Fox עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Ninjas Holon
Hawks עם Ninjas Holon
Wings עם Hawks
CHIEFS עם DEVILS
LEGION עם Silver Fox
Tigers עם WHITE BEARS
Maccabi Metulla עם Hawks
Ninjas Holon עם DEVILS
LEGION עם Ninjas Bat Yam
CHIEFS עם Ninjas Holon
Wings עם Hawks
WHITE BEARS עם Ninjas Bat Yam
Ninjas Holon עם Wings
Ninjas Bat Yam עם Tigers