שחקנים מובילים – יתרון מספרי 2019/2020 (Power Play)

שחקנים מובילים – יתרון מספרי 2019/2020 (Power Play)

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'גול PP
1rusמקסים בוז-מגן ימיני82
2isrאלעד מסטוב-חלוץ ימיני101
3isrבר פלש-חלוץ ימיני111
4isrניצן שפיגלשטיין-מגן שמאלי111
5rusיגור פרוצקובHawksחלוץ מרכזי121
6rusאיגור מניאנקין-חלוץ ימיני121
7isrדניאל גולודניצקי-חלוץ ימיני71
8rusיורי דוברייקין-מגן שמאלי111
9isrרני גוטקין-חלוץ ימיני91
10ukrאלכס שולייב-חלוץ שמאלי141