שחקנים מובילים – יתרון מספרי (Power Play)

שחקנים מובילים – יתרון מספרי (Power Play)

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'גול PP
1rusמקסים בוז-מגן ימיני62
2isrאלעד מסטוב-חלוץ ימיני81
3isrבר פלש-חלוץ מרכזי101
4rusיגור פרוצקובHawksחלוץ ימיני111
5rusאיגור מניאנקין-חלוץ ימיני111
6isrדניאל גולודניצקי-חלוץ ימיני71
7rusיורי דוברייקין-מגן שמאלי101
8isrרני גוטקין-חלוץ ימיני71
9ukrאלכס שולייב-חלוץ שמאלי111
10isrבוריס קונדקובB7חלוץ ימיני111