שחקנים מובילים – יתרון מספרי (Power Play)

שחקנים מובילים – יתרון מספרי (Power Play)

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'גול PP
1rusמקסים בוז-מגן ימיני82
2isrניצן שפיגלשטיין-חלוץ ימיני111
3isrאלעד מסטוב-חלוץ ימיני101
4isrבר פלש-חלוץ מרכזי111
5rusיגור פרוצקובHawksחלוץ ימיני121
6rusאיגור מניאנקין-חלוץ ימיני121
7isrדניאל גולודניצקי-חלוץ ימיני71
8rusיורי דוברייקין-מגן שמאלי111
9isrרני גוטקין-חלוץ ימיני91
10ukrאלכס שולייב-חלוץ שמאלי141