שחקנים מובילים – מגנים

שחקנים מובילים – מגנים

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'ה"ש
1isrיבגני אלאבוגיןDEVILSמגן שמאלי813.0
2isrדניל ניחייצ’וק-מגן ימיני1010.0
3isrקאי מלאכיMaccabi Metullaמגן שמאלי67.0
4canמקס בנימין נוח אברהםMaccabi Metullaמגן שמאלי57.0
5rusמקסים בוזWingsמגן ימיני66.0
6isrניקיטה ירושין-מגן ימיני86.0
7rusרטנר סטניסלב-מגן שמאלי65.0
8isrשחר קובלNinjas Holonמגן שמאלי104.0
9isrולרי מליוג’ץ’Hawksמגן ימיני114.0
10isrסיימון אלגנשטייןB7מגן ימיני114.0