שחקנים מובילים – מגנים

שחקנים מובילים – מגנים

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'ה"ש
1isrיבגני אלאבוגיןDEVILSמגן שמאלי1014.0
2isrדניל ניחייצ’וק-מגן ימיני1110.0
3rusמקסים בוזWingsמגן ימיני88.0
4isrקאי מלאכיMaccabi Metullaמגן שמאלי67.0
5canמקס בנימין נוח אברהםMaccabi Metullaמגן שמאלי57.0
6isrניקיטה ירושין-מגן ימיני106.0
7rusסרגיי יעקל-מגן שמאלי85.0
8rusרטנר סטניסלב-מגן שמאלי75.0
9isrשחר קובלNinjas Holonמגן שמאלי114.0
10isrולרי מליוג’ץ’Hawksמגן ימיני124.0