שחקנים מובילים – שוערים 2019/020

שוער

דירוגשחקןקבוצהתפקיד מש'הצלות שוער
1isrאלכס אהרונוב-שוער1260
2isrסרגיי שילין-שוער758
3isrיוסף רוטנברגNinjas Bat Yamשוער1253
4isrעומר שריר-שוער1052
5isrAlexander Ivanov-שוער952
6isrיונתן רייזינגרNinjas Holonשוער1252
7isrיבגני בוטB7שוער1449
8isrיונתן טום זינגר מרגוסיס-שוער1142
9isrוסילי פונומרב-שוער1036
10rusדוד ורחובסקיMaccabi Metullaשוער327