מאמן בוגרים איגור מניאנקין

קבוצה נוכחית
B7, CHIEFS, Ninjas Bat Yam, Ninjas Holon