מאמן נוער ארטיום ורני

קבוצה נוכחית
CHIEFS, Ninjas Bat Yam, Ninjas Holon