מאמן בוגרים בוריס מינדל

קבוצה נוכחית
Maccabi Metulla, Metulla