לוח משחקים CHIEFS

לוח משחקים CHIEFS

תאריךאירועתוצאותמסגרת התחרותעונה
CHIEFS עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS עם METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
White Bears עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
METULLA עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
White Bears עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
White Bears נגד CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021