לוח משחקים CHIEFS

לוח משחקים CHIEFS

תאריךאירועתוצאותמסגרת התחרותעונה
CHIEFS עם DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019, 2020
Dragons עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019, 2020
Silver Fox עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
CHIEFS עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
White Bears עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
METULLA עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
CHIEFS עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
CHIEFS עם White Bearsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
CHIEFS עם DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019, 2020
CHIEFS עם White Bearsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
METULLA עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
METULLA עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020