לוח משחקים DEVILS

לוח משחקים DEVILS

תאריךאירועתוצאותמסגרת התחרותעונה
METULLA עם DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020e
Dragons עם DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS עם White Bearsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS עם METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
CHIEFS נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
White Bears נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
Dragons נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
DEVILS נגד METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021
White Bears נגד DEVILSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182021