לוח משחקים Silver Fox

לוח משחקים Silver Fox

תאריךאירועתוצאותמסגרת התחרותעונה
Silver Fox עם CHIEFSהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
Silver Fox עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
Silver Fox עם White Bearsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019
Silver Fox עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
DEVILS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
DEVILS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
Silver Fox עם White Bearsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
METULLA עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
White Bears עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182019, 2020
Silver Fox עם METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
CHIEFS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
Silver Fox עם Dragonsהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
Silver Fox עם METULLAהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020
DEVILS עם Silver Foxהוקי קרח נוער ליגה לאומית U182020