תוצאות המשחקים לעונה 2020e/2021

תוצאות המשחקים לעונה 2020e/2021

תאריךאירועתוצאותמאמר
METULLA עם DEVILS
METULLA עם Dragons
CHIEFS עם Dragons
Dragons עם DEVILS
METULLA עם White Bears
CHIEFS עם METULLA
White Bears עם CHIEFS
CHIEFS נגד DEVILS
DEVILS עם CHIEFS
Dragons עם White Bears
METULLA עם CHIEFS
DEVILS עם Dragons
DEVILS עם White Bears
DEVILS עם METULLA
White Bears עם CHIEFS
Dragons עם White Bears
METULLA נגד White Bears
CHIEFS נגד Dragons
CHIEFS נגד DEVILS
Dragons נגד METULLA
White Bears נגד CHIEFS
CHIEFS נגד Dragons
White Bears נגד DEVILS
Dragons נגד DEVILS
METULLA נגד White Bears
DEVILS נגד METULLA
White Bears נגד DEVILS
White Bears נגד Dragons
Dragons נגד METULLA
CHIEFS נגד METULLA