תוצאות המשחקים

תוצאות המשחקים

תאריךאירועתוצאותמאמר
METULLA עם DEVILS
METULLA עם Dragons
CHIEFS עם Dragons
Dragons עם DEVILS
METULLA עם White Bears
CHIEFS עם METULLA
White Bears עם CHIEFS
CHIEFS נגד DEVILS
DEVILS עם CHIEFS
Dragons עם White Bears
METULLA עם CHIEFS
DEVILS עם Dragons
DEVILS עם White Bears
DEVILS עם METULLA
White Bears עם CHIEFS
Dragons עם White Bears
METULLA נגד White Bears
CHIEFS נגד Dragons
CHIEFS נגד DEVILS
Dragons נגד METULLA
White Bears נגד CHIEFS
CHIEFS נגד Dragons