קול קורא – מנכ"ל להתאחדות

משרת מנכ"ל להתאחדות הישראלית להוקי קרח )חל"צ 511784613 )
כללי
• ההתאחדות מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח.
• להתאחדות מונה מפרק זמני: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח , ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי
בנצרת )כב' השופט עיילבוני( מיום 2022.9.8 בפר"ק 21-08-56857 אושרה לפרסום משרת מנכ"ל
ובחינת מועמדים.
הגדרת תפקיד
ניהול ענייני ההתאחדות הכוללים מספר תחומי אחריות וביניהם:
• פעילויות שוטפות בהתאם למטרות ותוכניות העבודה.
• ניהול ובקרה כספית – התנהלות שוטפת מול הנהלת חשבונות לרבות משכורות, ניהול תזרים, גבייה,
ספקים .
• דווח תקופתי לדירקטוריון ההתאחדות בהתאם לכללים שייקבעו.
• תכנון, הקמה וניהול בפועל של ליגת ההוקי קרח.
• ניהול פעילות ה נבחרות.
• ייצוג ההתאחדות בטורנירים בינלאומיים, כנסים וכיוצא באלה.
• עבודה שוטפת מול האיגוד הבינלאומי להוקי קרח )IIHF .)
• תכנון קידום פרויקטים לפיתוח ההוקי בארץ ובחו"ל.
• קשר עם תורמים.
• שיווק ההתאחדות ברשתות וניהול אתר האינטרנט.
• ניהול ישיר של עובדי ההתאחדות.
כפיפות:
דירקטוריון ההתאחדות להוקי קרח.
*הערה: בעת הליכי הפירוק – לבעל התפקיד או מי מטעמו.
דרישות תפקיד:
הכרה ו הבנה של ענף ההוקי קרח )רצוי(
ידע והבנה במלכ"רים )רצוי(
ניסיון ניהולי
ידע בסיסי בתוכנות Office
תחילת העסקה:
מיידי ת
הגשה:
קו"ח בצירוף תמונת פספורט וכן המלצות יש להגיש עד ליום 2023.2.21 ,לכתובת האימייל:
com.gmail@israhockey עם העתק לב"כ המפרק הזמני בדואר אלקטרוני: com.dtkgg@in

Start a Conversation