צוות שופטים הוקי קרח

שםתפקיד
גיל תיכוןשופט הוקי קרח
מרזיקו דניאלשופט הוקי קרח
סונין איליאןשופט הוקי קרח
חבינסקי ארקדישופט הוקי קרח
בוז מקסשופט הוקי קרח
וינוגרד עמיתשופט הוקי קרח
שרעבי אניקהשופט הוקי קרח
בוריס עמרומיןשופט הוקי קרח
משה אלקיןשופט הוקי קרח
עקיבא פאדלשופט הוקי קרח
שרון יהלשופט הוקי קרח
יעקובזון יהבשופט הוקי קרח
גי'וש גרינדברגשופט הוקי קרח
רוס מלצרשופט הוקי קרח
רשל עופרשופט הוקי קרח
תומר אהרונוביץ'שופט הוקי קרח
יקובוביץ' סמיוןשופט הוקי קרח
סגל אורישופט הוקי קרח
אריאל לויטויסשופט הוקי קרח
אסייב דימהשופט הוקי קרח
לאון שולמןשופט הוקי קרח
מיכאל פישרשופט הוקי קרח
איגור מניאנקיןשופט הוקי קרח
מקסים קלייבשופט הוקי קרח