שופט הוקי קרח בוז מקס

ארץ לידה
קבוצה נוכחית
שופט הוקי קרח בוז מקס
גיל
2