קבוצות של המועדון הוקי בת ים

קבוצות של המועדון הוקי בת ים

מס\'קבוצה
1Chiefs
2Chiefs U18
3Ninjas 2