מועדון הוקי NAHARIYA

 

מועדון הוקי NAHARIYA  מעיר נהריה 

 

 

פרטי התקשרות עם צוות מקצועי NAHARIYA

שםתפקידטלפון ניידדואר אלקטרוני
NAHARIYYA HOCKEY CLUB coachמאמן ראשי
NAHARIYYA HOCKEY CLUB Secondary Trainerמאמן משני
NAHARIYA HOCKEY CLUB Goalkeepers Coachמאמן שוערים
NAHARIYYA HOCKEY CLUB Assistant Coachעוזר מאמן

 

הגעה למגרש הביתי NAHARIYA