הרשמת שחקנים – טופס ארוך

טרנספר בינלאומי

(רלוונטי לשחקנים אשר עברו לשחק בישראל)

(מספר על החולצה)

ק"ג

ס"מ

שמאל /ימין

קבצים עד 6 מגה

קבצים עד 6 מגה

קבצים עד 6 מגה