תקנון משחקי האליפות (ליגות הוקי קרח) ואוגדן הטפסים

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
תקנון משחקי האליפות (ליגות הוקי קרח) ואוגדן הטפסים
   טופס בקשה לשחרור שחקן
   פרוטוקול משקיף למשחק
   פרוטוקול שיפוט למשחק
   רשימה שמית של ספורטאים אשר עברו בדיקה רפואית
   רשימת ספורטאים מבוטחים
   טופס הצהרה ואישור על קיום ביטוח
   טופס השאלה מקבוצה לקבוצה
   טופס כניסה להסגר
   טופס רישום מאמן מוסמך בקבוצה למשחקי ליגה בהוקי לעונת
   טופס רישום קבוצה למשחקי ליגה בעונת
   פרוטוקול מזכירות למשחק
   טופס ביטול הסגר
   טופס בקשה חריגה לרישום שחקן בליגה שלא בסף הגילאים
   טופס בקשה לאיחוד אגודות קבוצות
   טופס בקשה להוצאת כרטיס שחקן ליגת הוקי קרח
   טופס בקשה לחידוש חברות בהתאחדות להוקי קרח
   טופס בקשה לסיפוח בהתאחדות להוקי קרח
   טופס דוגמאות חתימה
   טופס העברה מקבוצה לקבוצה
   טופס הצהרה ואישור על ביצוע בדיקות רפואיות
   תקנונים
   טופס קורס מאמני הוקי קרח
   מבנה ארגוני

No files found in this folder.