משרת מנכ"ל להתאחדות הישראלית להוקי קרח (חל"צ 511784613)

כללי:

 • ההתאחדות מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח.
 • להתאחדות מונה מפרק זמני: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזיבנצרת (כב' השופט עיילבוני) מיום 16.11.21בפר"ק 56857-08-21אושרה לפרסום משרת מנכ"לובחינת מועמדים

הגדרת תפקיד:

ניהול ענייני ההתאחדות הכוללים מספר תחומי אחריות וביניהם:

 • פעילויות שוטפות בהתאם למטרות ותוכניות העבודה.
 • ניהול ובקרה כספית – התנהלות שוטפת מול הנהלת חשבונות לרבות משכורות, ניהול תזרים, גבייה, ספקים.
 • דווח תקופתי לדירקטוריון ההתאחדות בהתאם לכללים שייקבעו.
 • ניהול הליגות ופעילות הנבחרות.
 • ייצוג ההתאחדות בטורנירים בינלאומיים, כנסים וכיוצא באלה.
 • עבודה שוטפת מול האיגוד הבינלאומי להוקי קרח (IIHF).
 • תכנון קידום פרויקטים לפיתוח ההוקי בארץ ובחו"ל.
 • קשר עם תורמים.
 • שיווק ההתאחדות ברשתות והתנהלות מול מנהל אתר האינטרנט.
 • ניהול ישיר של עובדי ההתאחדות.

* הערה: בעת הליכי הפירוק – הניהול הינו בכפוף לבעל התפקיד ובהתאם לאישורו או מי מטעמו.

כפיפות:

דירקטוריון ההתאחדות להוקי קרח.

*הערה: בעת הליכי הפירוק – לבעל התפקיד או מי מטעמו.

המשרה ותנאים:

%70משרה, בשעות גמישות.

העסקה בחוזה אישי.

צפי תחילת העסקה:

1.1.2022

דרישות תפקיד:

הכרה והבנה של ענף ההוקי קרח (רצוי)
ידע והבנה במלכ"רים (רצוי)
ניסיון ניהולי
ידע בסיסי בתוכנות Office

הגשה:

קו"ח בצירוף תמונת פספורט וכן המלצות יש להגיש עד ליום ,17.12.21לכתובת האימייל:
inbalr@dtkgg.com : עם העתק לב"כ המפרק הזמני בכתובת israhockey@gmail.com

Start a Conversation