קטגוריה: חדשות כללי

חדשות

נשיא פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית לוק טרדיף ביקר בישראל.

לוק טרדיף שנבחר לאחרונה לנשיא הIIHF, ביקר שבוע שעבר בישראל באירועי הגמר של המכביה ה21, כחלק מסדרת ביקורים שהוא עורך.

לוק, שהה בישראל כ 4 ימים, בהם ביקר בכל היכלי הקרח המשמעותיים בישראל, למד על התרבות והיכולות הארגונית של האיגוד כחלק מהליך ההכנה לקראת אירוח אליפות העולם לנשים במרץ 2023.
זה פעם ראשונה שנשיא מכהן, מגיע לישראל לביקור רשמי, בו הבטיח לעזור ולקדם תוכניות פיתוח.

מינוי חברי ועד לעמותת האגודה לספורט על הקרח והגלגלת – חיפה רבתי (ע"ר 580219624 )

כללי

 • עמותת האגודה לספורט על הקרח והגלגלת – חיפה רבתי (להלן: "העמותה)" מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח בעיר חיפה והסביבה. תחת העמותה פועלת קבוצה אשר משתתפת במשחקי הליגה של התאחדות הישראלית להוקי קרח חל"צ. וכן קבוצות בגילאים שונים אשר מתאמנים בפעילויות הוקי קרח.
 • ביום 30.01.2022הורה בית המשפט המחוזי בחיפה על מתן צו לפירוק העמותה ועל מינויו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, למפרק העמותה.
 • ביום 22.7.2022אישר בית המשפט המחוזי בחיפה לפרסם הזמנה למועמדים מתאימים להציע את מועמדותם לתפקיד חבר ועד בעמותה.
 • בהתאם לכך, העמותה באמצעות המפרק מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד חבר ועד בעמותה, תפקיד התנדבותי, בעל השפעה על ניהול ועתיד העמותה בתחום ענף ההוקי קרח, ובכלל.
 • מועמדים שרוצים להשפיע, מוכנים לתרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד
התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות העמותה
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים את פעילות העמותה
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים
 • קביעת מדיניות גביית דמי חבר ותשלומי השתתפות בליגה של ההתאחדות הישראלית להוקי קרח חל"צ
 • פיקוח על כספי העמותה
 • ארגון פעילויות ספורטיביות בעמותה
 • מינוי ועדות רלוונטיות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בגוף ספורט תחרותי או בעל/ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי ו/או בגוף עסקי ו/או בעמותות ובמלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה, מאמנ/ת, שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום בהתאחדות הישראלית להוקי קרח.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה בעמותות/מלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות חברי ועד

כפיפות

 • לאסיפה הכללית
 • *בעת הליכי הפירוק – למפרק או בא כוחו.

הגשה

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 8.8.2022לב"כ המפרק בדוא"ל: Racheli@dtkgg.com

מינוי חברי ועד לעמותת מועדון הוקי ירושלים (ע"ר 580536076 )

כללי

 • עמותת הוקי רולר ירושלים (להלן: "העמותה)" מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח בעיר ירושלים והסביבה.
 • ביום 8.03.2022 הורה בית המשפט המחוזי בירושלים על מתן צו לפירוק העמותה ועל מינויו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, למפרק העמותה.
 • ביום 30.6.2022 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם הזמנה למועמדים מתאימים להציע את מועמדותם לתפקיד חבר ועד בעמותה.
 • בהתאם לכך, העמותה באמצעות המפרק מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד חבר ועד בעמותה, תפקיד בעל השפעה על ניהול ועתיד העמותה בתחום ענף ההוקי קרח, ובכלל.
 • מועמדים שרוצים להשפיע, מוכנים לתרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד

התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות העמותה
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים את פעילות העמותה
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים
 • קביעת מדיניות גביית דמי חבר ותשלומי השתתפות בליגה של ההתאחדות הישראלית להוקי קרח חל"צ
 • פיקוח על כספי העמותה
 • ארגון פעילויות ספורטיביות בעמותה
 • מינוי ועדות רלוונטיות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בגוף ספורט תחרותי או בעל/ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי ו/או בגוף עסקי ו/או בעמותות ובמלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה, מאמנ/ת ,שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום בהתאחדות הישראלית להוקי קרח.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה בעמותות/מלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות חברי ועד

כפיפות

 • לאסיפה הכללית
 • בעת הליכי הפירוק – למפרק או בא כוחו.

הגשה

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 31.7.2022לב"כ המפרק בדוא"ל: Racheli@dtkgg.com

מינוי חברי ועד לעמותת מועדון קרח בת ים (ע"ר 580258952 )

כללי

 • עמותת הוקי רולר בת ים (להלן: "העמותה)" מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח בעיר בת ים והסביבה.
 • ביום 7.12.2021 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על מתן צו לפירוק העמותה ועל מינויו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, למפרק העמותה.
 • ביום 30.6.2022 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב לפרסם הזמנה למועמדים מתאימים להציע את מועמדותם לתפקיד חבר ועד בעמותה.
 • בהתאם לכך, העמותה באמצעות המפרק מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד חבר ועד בעמותה, תפקיד בעל השפעה על ניהול ועתיד העמותה בתחום ענף ההוקי קרח, ובכלל.
 • מועמדים שרוצים להשפיע, מוכנים לתרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד

התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות העמותה
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים את פעילות העמותה
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים
 • קביעת מדיניות גביית דמי חבר ותשלומי השתתפות בליגה של ההתאחדות הישראלית להוקי קרח חל"צ
 • פיקוח על כספי העמותה
 • ארגון פעילויות ספורטיביות בעמותה
 • מינוי ועדות רלוונטיות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בגוף ספורט תחרותי או בעל/ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי ו/או בגוף עסקי ו/או בעמותות ובמלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה, מאמנ/ת ,שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום בהתאחדות הישראלית להוקי קרח.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה בעמותות/מלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות חברי ועד

כפיפות

 • לאסיפה הכללית
 • בעת הליכי הפירוק – למפרק או בא כוחו.

הגשה

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 31.7.2022לב"כ המפרק בדוא"ל: Racheli@dtkgg.com

מינוי חברי ועד לעמותת הוקי רולר ראשון לציון (ע"ר 580376911)

בס"ד
כללי

 • עמותת הוקי רולר ראשון לציון (להלן: "העמותה)" מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף ההוקי קרח בעיר ראשון לציון והסביבה.
 • ביום 30.11.2021הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על מתן צו לפירוק העמותה ועל מינויו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, למפרק העמותה.
 • ביום 30.6.2022אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב לפרסם הזמנה למועמדים מתאימים להציע את מועמדותם לתפקיד חבר ועד בעמותה.
 • בהתאם לכך, העמותה באמצעות המפרק מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד חבר ועד בעמותה, תפקיד בעל השפעה על ניהול ועתיד העמותה בתחום ענף ההוקי קרח, ובכלל.
 • מועמדים שרוצים להשפיע, מוכנים לתרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד

התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות העמותה
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים את פעילות העמותה
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים
 • קביעת מדיניות גביית דמי חבר ותשלומי השתתפות בליגה של ההתאחדות הישראלית להוקי קרח חל"צ
 • פיקוח על כספי העמותה
 • ארגון פעילויות ספורטיביות בעמותה
 • מינוי ועדות רלוונטיות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בגוף ספורט תחרותי או בעל/ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי ו/או בגוף עסקי ו/או בעמותות ובמלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה, מאמנ/ת ,שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום בהתאחדות הישראלית להוקי קרח.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה בעמותות/מלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות חברי ועד

כפיפות

 • לאסיפה הכללית
 • בעת הליכי הפירוק – למפרק או בא כוחו.

הגשה

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 31.7.2022לב"כ המפרק בדוא"ל: Racheli@dtkgg.com

קורס מאמנים!

במהלך המכביה נתחיל קורס מאמנים.

הקורס מחולק לחלק מעשי ועיוני, ובכוונתינו לבצע את מרבית החלק המעשי, במהלך המכביה, ואת החלק העיוני (גם המדעי וגם הענפי) לאחר המכביה במפגשי זום.

העלות למשתתף 5,400 שח. ברישום של מעל 10 משתתפים המחיר ירד בהתאם לכמות המשתתפים.

השיעורים יעבור ע"י טאי ניוברי, בוריס מינדל, וצוות ההדרכה של המכללה הישראלית לספורט.

הקריטריונים להשתתפות בקורס:

 1. תעדת מדריך בהוקי קרח או שחקן נבחרת ישראל לפחות 3 שנים.
 2. גיל 17.
 3. חברות בהתאחדות הישראלית להוקי קרח.
 4. אישור רופא משפחה.
 5. מעבר מבחן מסכם.

לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות ללבב וינברג או דניאל טסט.

 

קול קורא למינוי דירקטורים להתאחדות הישראלית להוקי קרח

כללי

 • התאחדות הישראלית להוקי קרח )להלן: "ההתאחדות"( מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף
  ההוקי קרח.
 • להתאחדות מונה מפרק זמני: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי
  בנצרת )כב' השופט עיילבוני( מיום 2022.6.3 בפר"ק 21-08-56857 אושר לפרסם "קול קורא" לשם
  הגשת מועמדות לכהונה כדירקטורים בהתאחדות.
 • ההתאחדות מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד דירקטור בהתאחדות, תפקיד
  התנדבותי שמאפשר השפעה על ניהול ועתיד ענף ההוקי קרח.
 • מועמדים שרוצים להשפיע , מוכנים ל תרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים
  להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד

התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות ההתאחדות
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים פעילויות משמעותיות בארגון.
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים לרבות דמי חבר ותשלומי ליגה
 • פיקוח על כספי ההתאחדות
 • ארגון פעילויות ספורטיביות לרבות פעילות נבחרות
 • מינוי ועדות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בהתאחדות ספורט תחרותי או בעל /ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי
 • ו/או בגוף עסקי ו/או במלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה,
 • מאמנ/ת, שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום
 • בהתאחדות.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה במלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות דירקטוריון

כפיפות: לאסיפה הכללית

*בעת הליכי הפירוק – לבעל התפקיד או מי מטעמו.

 

הגשה:

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 2022.7.15 לב"כ המפרק הזמני בכתובת האימייל: inbalr@dtkgg.com

עם העתק לאימייל ההתאחדות: israhockey@gmail.com

התפקיד כולל, בין היתר: