ישיבת דירקטוריון מוצלחת

ישיבת דירקטוריון מוצלחת התקיימה ב 11.01.2020 בהיכל הקרח חולון .

במהלך הישיבה העלו נושאים חשובים במטרה להמשיך לנהל את הענף בצורה מקצועית ומתקדמת

Start a Conversation